Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri

Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz:
 
1 - İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz
 
 • İşe giriş muayenesi
 • Periyodik muayene
 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 
2-Radyolojik Görüntüleme Hizmetlerimiz
 
 • Akciğer grafisi
 
3-Laboratuvar Hizmetlerimiz
 
 • Hemogram ( Tam Kan Sayımı)
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu tayini
 • Kan şekeri
 • LDH
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • Tam idrar tetkiki (TİT)
 
Böbrek Fonksiyon Testleri
 
 • Üre
 • Kreatinin
 • BUN
 
Karaciğer Fonksiyon Testleri
 
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • GGT
 
Serolojik Testler
 
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HİV
 
Toksikolojik Testler
 •  
 • Kanda ve idrarda kurşun
 • Kanda ve idrarda kadmiyum
 • Kanda ve idrarda krom
 • Kanda ve idrarda fluor
 • Kanda kolinesteraz
 • Kanda CO- Hb
 • İdrarda kopraporfirin (III)
 • İdrarda valin mandalik asit
 • İdrarda hippurik asit
 • İdrarda fenol
 
Mikrobiyolojik Testler
 
 • Gaita mikroskopisi
 • Burun akıntısı kültürü
 • Boğaz kültürü
 
Fizyolojik Testler
 
 • EKG
 • Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Odiyometri (İşitme Testi)
 • Bağışıklama Hizmetleri
 • Tetanoz Aşısı
 • Hepatit B aşısı
 • Grip Aşısı
 
 
Akciğer Grafisi
 
Akciğer grafisi göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Göğüs hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük çoğunluğunda istenen ilk basamak görüntüleme yöntemidir. Hekim hastanın klinik bilgileri ile grafi bulgularını birleştirerek tanıya ulaşır veya daha ileri tetkiklere yönelir.
 
Standart akciğer grafisi ile akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve daha birçok akciğer hastalığının tanısı konulabilmektedir.
 
Ayrıca standart akciğer grafisinde akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilebilir.
 
Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları değerlendirildiğinde, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
 
Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta sınıflanır:
 •  
 • Mesleki havayolu hastalıkları
 • Pnömokonyozlar
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Akut toksik inhalasyon sendromları
Fabrika ortamlarında çalışanlar için en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilip raporlanmalıdır. Çekilen akciğer grafileri en az on yıl boyunca saklanmalıdır.
 
Pnömokonyoz Açısından Değerlendirme:
 
Tozlu ortamda çalışan Pnömokonyoz açısından riskli gruptaki çalışanlara çekilen Akciğer Grafileri, Burtom Tıbbi Görüntüleme Merkezimizde ILO standartlarında B Tipi Pnömokonyoz Okuyucusu Sertifikasına sahip Göğüs Hastalıkları uzmanımız tarafından ayrıntılı olarak incelenmekte, mesleki hastalıklar açısından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.
 
SPİROMETRİ (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ) :
 
Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan en temel test yöntemidir. Obstruktif ve Restriktif Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin kullanılır. Solunum fonksiyon testi, işyerlerinde solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek toz, duman ve kimyasallara maruz kalan çalışanların; tedavisi zor veya imkansız olabilecek meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
 
 
Mesaj Gönderin Hemen Ara