İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Re-Hayat OSGB ,İş yeri Hekimliği Hizmetlerimiz , İşyeri hekimliği ve acil sağlık hizmetleri konusunda uzman, deneyimli hekim kadromuz tarafından verilmektedir.
 
 
 
  • a. Rehberlik ve danışmanlık
 
İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
Periyodik kontrol ve incelemeler
Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
İş ile çalışanın uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler
  • b. Sağlık gözetimi
 
Gece postaları dahil sağlık gözetimi
İşe giriş ve periyodik muayeneler
İşe dönüş muayenesi
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Muayenesi ve Raporu
Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
Gebe ve emzikli çalışanların takibi
Meslek hastalığı takibi
Kronik hastalıkların takibi
Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
Bağışıklama
Portör muayeneleri
Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
  • c- Eğitim ve bilgilendirme
 
Genel sağlık eğitimi
İlk yardım eğitimi
İş sağlığı eğitimi
Hijyen eğitimi
Ergonomi eğitimi
 
Mesaj Gönderin Hemen Ara